Kapitelj ljubljanske stolnice

 

KAPITELJ LJUBLJANSKE STOLNICE

"Samo Kristus je resničen duhovnik, drugi pa so njegovi služabniki"
(sveti Tomaž Akvinski).

Kapitelj ljubljanske stolnice

Stolna cerkev svetega Nikolaja
Dolničarjeva 1
1000 Ljubljana

Tel: 01/2342690
Faks: 01/2342695
TTR: NLB SI56 02140-0256658409
Email : stolnicaljubljana@gmail.com

Delavniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.

Cerkveni prazniki NA DELOVNI DAN:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki:
6.30; 8.00; 9.00;10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

Ura Božjega usmiljenja je VSAK PRVI PETEK OB 15H

Župnik dosegljiv v uradu
Ponedeljek in četrtek od 17h-18h
Torek in petek od 10h -11h

  • Za podelitev zakramenta
  • svetega krsta,
  • poroke ali za
  • cerkveni pogreb,
  • se obrnite na stolnega prošta in župnika ljubljanske stolnice prelata Jožefa Lapa tel: 01/2342690 

Kristus je ustanovil cerkveno hierarhijo s poslanstvom, da pase božje ljudstvo v njegovem imenu; za to ji je dal avtoriteto (oblast). Sestavljajo jo posvečeni nositelji služb: škofje, duhovniki, diakoni. Po zakramentu svetega reda škofje in duhovniki z izvrševanjem svoje službe delujejo v imenu in v osebi Kristusa - glave; diakoni služijo božjemu ljudstvu z diakonijo (služenjem) besede, bogoslužja, ljubezni.

Po zgledu danajsterih apostolov, ki jih je Kristus skupaj izbral in poslal, je enota udov cerkvene hierarhije v službi občestva vseh vernikov. Vsak škof kot ud škofovskega zbora izvršuje svojo službo v občestvu s papežem, ker je z njim postal deležen skrbi za vesoljno Cerkev. Duhovniki izvršujejo svojo službo v duhovniškem zboru delne Cerkve v občestvu s svojim škofom in pod njegovim vodstvom.

Kapitelj ljubljanske stolnice

 

Kapitelj ljubljanske stolnice - upokojeni kanoniki

 

Kapitelj ljubljanske stolnice - častni kanoniki

 V bogoslužju deluje "celotni Kristus" ("Christus totus"), glava in telo. Kot veliki duhovnik Kristus obhaja liturgijo s svojim telesom, nebeško in zemeljsko Cerkvijo.

Cerkev na zemlji obhaja bogoslužje kot duhovniško ljudstvo, v katerem vsak deluje v skladu s svojo vlogo, v edinosti Svetega Duha: krščeni darujejo sami sebe v duhovno daritev; posvečeni nositelji cerkvene službe obhajajo v skladu s posvečenjem, ki so ga prejeli za služenje vsem udom Cerkve; škofje in duhovniki delujejo v osebi Kristusa, Glave.

Čeprav je duhovnik posvečen za vesoljno poslanstvo, izvršuje svojo službo v delni Cerkvi v zakramentalnem bratstvu z drugimi duhovniki. Ti sestavljajo en zbor duhovnikov in v občestvu s škofom ter v odvisnosti od njega nosijo odgovornost za delno Cerkev.


* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*


[-] [+]