VELIKA NOČ

Pošljite velikonočno voščilnico

 

Velika noč je največji krščanski praznik

Poudarki ob velikonočnem tridnevju in veliki noči

Veliki četrtek

Pri dopoldanskih sv. mašah škofje ordinariji v stolnicah blagoslovijo bolniško in krstno olje ter posvetijo sv. krizmo. 

 • Olja se uporabljajo pri podeljevanju zakramentov bolniškega maziljenja, krsta, birme in mašniškega posvečenja.
 • Duhovniki pri tej sv. maši tudi obnovijo duhovniške obljube.
 • Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta evharistije in mašniškega posvečenja.

Jezus nam je pri zadnji večerji z učenci svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge.

Na veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo tudi za zakrament mašniškega posvečenja, ki ga škofje v Cerkvi na Slovenskem običajno podeljujejo diakonom na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija.

Pošljite velikonočno voščilnico

Veliki petek

 • Na veliki petek je poleg pepelnične srede, s katero začenjamo postni čas, strogi post.
 • Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše.

Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in smrti na križu, posebej z molitvijo štirinajstih postaj križevega pota in obredi velikega petka, med katerimi pomemben del zavzemajo slovesne prošnje za vse potrebe in čaščenje križa.

Med svetopisemskimi besedili prebiramo zapis o Jezusovem trpljenju in smrti iz Janezovega evangelija (prim. Jn 18, 1–19, 42).

Pošljite velikonočno voščilnico

Velika sobota

 • Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki blagoslovijo svoje domove.
 • Na velikonočnem ognju gospodinje pripravljajo velikonočne dobrote.
 • Sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko.
 • Velikonočno praznovanje začnemo zvečer s slovesnim bogoslužjem, pri katerem imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub.
 • Pri sv. maši beremo večje število svetopisemskih besedil, ki imajo globok pomen za odrešenjsko zgodovino.

 • Na veliko soboto je tudi  blagoslov velikonočnih jedi.

Pri velikonočnem žegnu imajo tudi vse sestavine simboličen pomen:

 • šunka ali drugi kos mesa predstavlja Kristusovo telo
 • hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ, 
 • pirhi v simbolizirajo  kaplje Kristusove krvi pa tudi vstajenje, ponovno stvarjenje in upanje. Jajce simbolizira tudi zavetje in varnost.
 • potica pa spominja na trnovo krono.

Jerbas z velikonočnimi dobrotami je svojčas k žegnanju nesla najstarejša, še neomožena hči. Ne vidi se nobenega razloga, zakaj ne bi ta lep običaj ponovno obudili.

Pošljite velikonočno voščilnico

Velika noč - nedelja

 • Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.
 • Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar.
 • Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje.

Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih.

 • Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost.
 • Dva učenca na poti v Emavs sta ga npr. prepoznala po lomljenju kruha (prim. Lk 24, 13–35).

Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim.

Na velikonočno nedeljo naj bi se oblekli v nova oblačila. Če pri hiši ni denarja, naj bodo nove vsaj nogavice. Od tod tudi izvira navada, da se pri obisku svete maše v nedeljo, oblečemo v nanovejša (najboljša) oblačila.

 Pošljite velikonočno voščilnico

Velika noč - Velikonočni ponedeljek

Na velikonočni ponedeljek želimo utrditi našo vero v vstalega Jezusa tudi na ta način, da veselo novico o vstajenju podelimo s prijatelji in se skupaj z njimi veselimo.

 Pošljite velikonočno voščilnico

Velika noč - datum

Velika noč se praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni.
Datum Velike noči je po letnih v spodnji tabeli

2006 - 16. april

2021 - 4. april

2036 - 13. april

2007 - 8. april

2022 - 17. april

2037 - 5. april

2008 - 23. marec

2023 - 9. april

2038 - 25. april

2009 - 12. april

2024 - 31. marec

2039 - 10. april

2010 - 4. april

2025 - 20. april

2040 - 1. april

2011 - 24. april

2026 - 4. april

2041 - 21. april

2012 - 8. april

2027 - 28. marec

2042 - 6. april

2013 - 31. marec

2028 - 16. april

2043 - 29. marec

2014 - 20. april

2029 - 1. april

2044 - 17. april

2015 - 5. april

2030 - 21. april

2045 - 9. april

2016 - 27. marec

2031 - 13. april

2046 - 25. marec

2017 - 16. april

2032 - 28. marec

2047 - 14. april

2018 - 1. april

2033 - 17. april

2048 - 5. april

2019 - 21. april

2034 - 9. april

2049 - 18. april

2020 - 12. april

2035 - 25. marec

2050 - 10. april

Pošljite velikonočno voščilnico

Velika noč - jedi

Poleg tradicionalnih in vsem nam poznanih jedi na Veliko noč; šunke, pirhov, hrena in potice, so tudi druge jedi, ki pridejo v poštev za velikonočno slavje.Tudi te so postale že tradicionalne.

 • Najstarejša slovenska velikonočna jed je aleluja (drugi recept za alelujo). Ta velikonočna jed je tudi spomin na veliko lakoto, ki je vladala na Kranjskem 1529.

Še nekaj tradicionalnih velikonočnih jedi:

 

Pošljite velikonočno voščilnico

Velika noč - ostala dejstva

Velika noč je največji krščanski praznik, tudi zaradi dejstva, da je Jezus Kristus premagal smrt in vstal od mrtvih. Tega dejstva ne morejo zanikati niti novodobni pogani in ostali, ki mislijo, da bodo uslišani, če bodo veliko blebetali, saj se tudi oni veselijo velikonočnih dobrot.

Ti namreč jemljejo krščanstvo kot nekaj eksotičnega in "zastarelega". Ne zavedajo pa se, da so v istih zmotah, kot že tisoč in tisočletne generacije pred njimi. Dobili bodo svoje plačilo.

 • Pomembno za kmetovalce. Na veliki petek, soboto in nedeljo; ne sejte ničesar in ne obdelujte, kajti zemlja vam ne bo obrodila!

V teh tako imenovanih "razsvetljenih časih", "razsvetljeni" ljudje pravijo, da so nekdaj kmeti verjeli v to. Pa naj sami preizkusijo! Tisti pa, ki se ukvarjajo z vrhunskim pridelovanjem kvalitetne prehrane, to dobro vedo.

Ti kristjan pa se spomni, da se je Bog, Stvarnik nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, v svoji neskončni Ljubezni do človeka, ponižal in se po Svetem duhu utelesil v Devici Mariji in postal človek, da bi z zmago nad smrtjo človeka, omogočil ubogemu človeštvu vrnitev v večno domovino.

Le Jezus Kristus, popolnoma predan in do smrti pokoren svojemu Očetu je premagal smrt! On je tisti, ki odrešuje grehe sveta!

Nobeden ne pride mimo Jezusa Kristusa v nebeško kraljestvo! Zato naj bo Velika noč tudi praznik tvojega srca in duše!

Pošljite velikonočno voščilnico

 

  

 
* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*


[-] [+]