POSVETITEV JEZUSOVEMU PRESVETEM SRCU

 

Sadovi češčenja - čaščenja Srca Jezusovega

Prvi petki

V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal:

»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca spričuje na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja. Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj to je njena pristna narava.«

Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.

Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k posebnemu ali zasebnemu razodetju. So pa skladne z Novo zavezo, ki tako jasno razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen in usmiljenje.

Namesto o »obljubah«, bi bilo bolje govoriti o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma izročili in v skladu s to izročitvijo živeli. Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca Jezusovega se glasijo:

1.      Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2.      Naklonil bom mir njihovim družinam.
3.      Tolažil jih bom v trpljenju.
4.      Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5.      Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6.      Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7.      Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8.      Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9.      Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10.     Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.
11.     Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12.     Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli  v  moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

 

V litanijah Srca Jezusovega se obračamo na Srce Jezusovo z vzklikoma: zveličanje v tebe upajočih, upanje v tebi umirajočih. Bog »hoče. Da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Ta rešitev je omogočena v Jezusu Kristusu, »ki je prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19,10)

Iz te vsezveličavne Božje volje je razumljiva tudi dobro izpričana Jezusova obljuba sv. Marjeti Alacoque, tako imenovana dvanajsta ali velika obljuba, ki jo je prejela na neki petek med svetim obhajilom in jo tudi dobesedno zapisala, kakor je navedena v prejšnjem naslovu pod točko 12.

Samo po sebi se razume, da moramo sv. Obhajilo prejeti dobro pripravljeni, v posvečujoči milosti in s pravim namenom.

Izraz »brez zakramentov« lahko pomeni, da gre še za kakšno drugačno končno spravo z Bogom, ne pa samo za navadne zakramente za umirajoče.

Včasih se namreč zgodi, da tudi kdo od tistih, ki so dobro pripravljeni opravili devet prvih petkov, nima možnosti, da bi se pred smrtjo spovedal, prejel sv. Maziljenje in sv. Popotnico.

Smrtna ura je v našem življenju najbolj pomembna in odločilna. Od nje je odvisna naša večnost. Obljuba, ki zagotavlja srečno zadnjo uro, srečno smrt in s tem večnost, zasluži naziv »velika«.

Pristnost te obljube je leta 1827 potrdila kongregacija svetih obredov v Rimu in ji lahko verjamemo tako, kakor verjamemo pristnim posebnim razodetjem.

Kdor devet prvih petkov zaporedoma pobožno prejme sveto obhajilo, bo umrl v posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj te obljube je, da bi pogosto in dobro pripravljeni prejemali zakramente vse življenje, ne pa samo na devet prvih petkov.

 

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

(posvetilna molitev na prve petke)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote.

Kralj bodi tistih, ki jih loči zmota ali razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

Natisni molitev. (Adobe Reader)


* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*


[-] [+]