Katekizem katoliške cerkve

 

[Katekizem 4/4.del - Molitev za vsak dan. Splošne molitve. Obrazci katoliškega nauka]

 

DRUGI ODDELEK

GOSPODOVA MOLITEV: OČE NAŠ

Oče naš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

578. Kaj je izvir molitve očenaš?

         Jezus nas je naučil to nenadomestljivo krščansko molitev očenaš, ko ga je eden njegovih učencev nekoč videl moliti in ga prosil: "Gospod, nauči nas moliti" (Lk 11,1). Bogoslužno izročilo Cerkve je vedno uporabljalo besedilo sv. Mateja (6,9-13).

"POVZEK CELOTNEGA EVANGELIJA"

579. Kakšno je mesto očenaša v Svetem pismu?

         Očenaš je "povzetek celotnega evangelija" (Tertulijan), "najpopolnejša molitev" (sveti Tomaž Akvinski). Postavljena je v središče govora na gori in v obliki molitve povzema bistveno vsebino evangelija.

580. Zakaj se imenuje "Gospodova molitev"?

         Očenaš  se imenuje "Gospodova molitev" zato, ker nas jo je naučil sam Gospod Jezus.

581. Kakšno mesto zavzema očenaš v molitvi Cerkve?

         Očenaš je najodličnejša molitev Cerkve. Pri krstu je "izročena" božjim otrokom, da bi izrazila njihovo prerojenje za novo življenje. Evharistija razodeva njegov polni pomen: njegove prošnje, ki se opirajo na že uresničeno skrivnost odrešenja, bodo ob Gospodovem prihodu popolnoma uslišane. Očenaš je sestavni del molitvenega bogoslužja.

"OČE NAŠ, KI SI V NEBESIH"

582. Zakaj si lahko "drznemo polni zaupanja" bližati se k Očetu?

         Zato, ker nas Jezus, naš Odrešenik, vodi pred Očetovo obličje in nas njegov Duh napravlja za božje otroke. Tako smemo moliti očenaš s preprostim, otroškim zaupanjem, veselo gotovostjo, ponižno drznostjo in gotovostjo, da smo ljubljeni in bomo uslišani.

 583. Kako je mogoče klicati Boga za "Očeta"?

         Boga moremo klicati za "Očeta", ker nam ga je razodel učlovečeni Božji Sin in nam ga njegov Duh daje spoznati. Klicanje Očeta nam daje vstopati v njegovo skrivnost v vedno novem čudenju in prebuja v nas hrepenenje, da bi živeli kot božji otroci. Z Gospodovo molitvijo se torej zavedamo, da smo Očetovi otroci v Sinu.

584. Zakaj rečemo Oče "naš"?

         Beseda "naš" izraža povsem nov odnos do Boga. Kadar molimo k Očetu, ga častimo in poveličujemo skupaj s Sinom in Svetim Duhom. V Kristusu smo "njegovo" ljudstvo in on je "naš" Bog, zdaj in na vekomaj. Oče "naš" rečemo zato, ker je Kristusova Cerkev občestvo mnogih bratov in sester, ki so "eno srce in ena duša".

585. S kakšnim duhom občestva in poslanstva molimo k Bogu, "našemu" Očetu?

         Molitev k "našemu" Očetu je skupna dobrina vseh krščenih. Zato kristjani čutijo nujni klic, da skupaj z Jezusom molijo za edinost njegovih učencev. Moliti "očenaš" pomeni moliti z vsemi in za vse ljudi, da bi spoznali edinega, pravega Boga in postali eno.

586. Kaj pomeni izraz "ki si v nebesih"?

         Ta svetopisemski izraz ne pomeni kraja, temveč način biti: Bog je onkraj vsega in nad vsem. Ta izraz naznačuje veličastvo in svetost Boga samega, a tudi njegovo navzočnost v srcu pravičnih. Nebesa, Očetova hiša, je resnična domovina, kamor težimo v upanju, medtem ko smo še na zemlji. "S Kristusom skriti v Bogu" (Kol 3,3), že živimo v nebesih.

SEDEM PROŠENJ

587. Kako je sestavljena Gospodova molitev?

         Vsebuje sedem prošenj Bogu Očetu. Prve tri so bolj naravnane na Boga in nas vodijo k njemu zaradi njegove slave: bistvo ljubezni je, da najprej mislimo na ljubljenega. Polagajo nam na srce, za kaj naj ga posebej prosimo: za posvečenje njegovega imena, za prihod njegovega kraljestva in za izpolnjevanje njegove volje. Druge štiri postavljajo pred Očeta usmiljenja naše potrebe in pričakovanja: prosimo ga, da bi nas nahranil, nam odpustil, nas podpiral v skušnjavah in nas rešil zla.

588. Kaj pomeni: "Posvečeno bodi tvoje ime"?

         Posvečevati božje ime je pred vsem hvalnica, ki priznava Boga kot svetega. Bog je Mojzesu razodel svoje sveto ime. Hotel je, naj mu bo njegovo ljudstvo posvečeno kot sveto ljudstvo, v katerem prebiva.

589. Kako je božje ime posvečeno v nas in v svetu?

         Bog nas kliče k svetosti (1 Tes 4,7). Posvečevati njegovo pomeni hrepeneti po tem, da bi krstno posvečenje preželo vse naše življenje. Vrhu tega pomeni, da s svojim življenjem in svojo molitvijo prosimo za to, da bi vsak človek spoznal in poveličeval božje ime.

590. Za kaj prosi Cerkev z besedami: "Pridi k nam tvoje kraljestvo"?

         Cerkev prosi za dokončni prihod božjega kraljestva s Kristusovo vrnitvijo v slavi. A Cerkev moli tudi za to, da bi božje kraljestvo že zdaj raslo s posvečenjem ljudi v Duhu in - po njihovi zavzetosti - s služenjem pravičnosti in miru v skladu z blagri. Ta prošnja je krik Duha in neveste: "Pridi, Gospod Jezus!" (Raz 22,20).

591. Zakaj naj molimo: "Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji"?

         Očetova volja je, "da bi se vsi zveličali" (1Tim 2,3). Jezus je prišel, da bi popolnoma izpolnil Očetovo zveličavno voljo. Boga Očeta prosimo, naj našo voljo zedini z voljo svojega Sina po zgledu presvete Marije in svetnikov. Molimo, da bi se njegov dobrohotni odrešenjski načrt povsem izpolnil na zemlji kakor v nebesih. Po molitvi moremo "razpoznavati božjo voljo" (Rim 12,2) in dosegati "potrpežljivost, da jo izpolnimo" (Heb 10,36).

592. Kakšen je pomen prošnje: "Daj nam danes naš vsakdanji kruh"?

         Z zaupljivo izročitvijo otrok prosimo Boga za vsakdanjo hrano, ki jo vsi potrebujejo za življenje, in priznavamo, da je Bog, naš Oče, dober nad sleherno dobroto. Prosimo tudi za milost, da bi znali tako ravnati, da bi s pravičnostjo in delitvijo izobilje enih lajšalo pomanjkanje drugih.

593. Kakšen je poseben krščanski pomen te prošnje?

         Ker "človek ne živi samo od kruha, ampak od vsega, kar pride iz božjih ust" (Mt 4,4), se ta prošnja tiče tudi lakote po božji besedi, lakote po Kristusovem telesu, ki ga prejemamo v evharistiji, kakor tudi lakote po Svetem Duhu. Z neomajnim zaupanjem prosimo za te darove za danes, za božji danes. Podarjeni so nam predvsem v evharistiji, ki anticipira gostijo prihajajočega božjega kraljestva.

594. Zakaj rečemo: "Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom"?

         Ko prosimo Boga, naj nam odpusti, pred njim priznavamo, da smo grešniki. A hkrati izpovedujemo njegovo usmiljenje, ker v njegovem Sinu po zakramentih "prejemamo odrešenje, odpuščanje grehov" (Kol 1,14). Naša prošnja pa bo uslišana samo pod pogojem, da smo sami prej odpustili.

595. Kako je odpuščanje mogoče?

         Usmiljenje prodre v naše srce edinole tedaj, če znamo tudi sami odpuščati, tudi svojim sovražnikom. Čeprav se ljudem zdi nemogoče izpolniti to zahtevo, more vendarle srce, ki se odpre Svetemu Duhu, ljubiti do konca kakor Kristus, preoblikovati ranitev v sočutje in žalitev v priprošnjo. Odpuščanje je deležno božjega usmiljenja in je vrhunec krščanske molitve.

596. Kaj pomeni:"Ne vpelji nas v skušnjavo"?

         Boga Očeta prosimo, naj nas ne pusti samih in v oblasti skušnjave. Prosimo Duha, da bi znali razločevati med preizkušnjo, ki daje rasti v dobrem, in skušnjavo, ki vodi v greh in v smrt, ter med  biti skušan in privoliti v skušnjavo. Ta prošnja nas združuje z Jezusom, ki je premagal skušnjavo s svojo molitvijo. Prosi za milost čuječnosti in stanovitnosti do konca.

597. Zakaj sklenemo s prošnjo: "Temveč reši nas hudega"?

         Hudo označuje osebo satana, hudobnega duha, ki se upira Bogu in "zapeljuje vesoljni svet" (Raz 12,9). Kristus je že dosegel zmago nad hudičem. Toda mi prosimo, da bi bila človeška družina osvobojena satana in njegovega delovanja. Prosimo tudi za dragoceni dar miru in za milost, da bi vztrajno pričakovali Kristusov prihod, ki nas bo dokončno osvobodil hudega.

598. Kaj pomeni Amen na koncu?

"Ko odmoliš, tedaj rečeš: 'Amen.' In s tem Amen, ki pomeni 'Tako naj se zgodi', sopodpišeš to, kar vsebuje molitev, ki nas jo je naučil Bog" (sveti Ciril Jeruzalemski).

DODATEK

A) SPLOŠNE MOLITVE

B) OBRAZCI KATOLIŠKEGA NAUKA

A) SPLOŠNE MOLITVE

Znamenje križa

V imenu Očeta
in Sina
in Svetega Duha. Amen.

Slava Očetu

Slava Očetu
in Sinu
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.

Zdrava, Marija

Zdrava, Marija, milosti polna,
Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja,
prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

(Rožni venec), (Angel Gospodov)

Sveti angel

Sveti angel,
varuh moj,
bodi vedno ti z menoj;
stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.

Molitev za rajne

Gospod, daj jim večni pokoj.
in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

 

Angel Gospodov

Angel Gospodov
je oznanil Mariji
– in spočela je
od Svetega Duha.

Zdrava, Marija...

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi
po tvoji besedi.

Zdrava, Marija...

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.

Zdrava, Marija...

Prosi za nas sveta božja Porodnica.

Da postanemo vredni
obljub Kristusovih.

Molimo.

Nebeški Oče,
po angelu si nam oznanil
učlovečenje svojega Sina.
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo
 in nas po njegovem trpljenju in križu
pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

Slava Očetu...

Raduj se, Kraljica nebeška

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja.
Je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.

Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa
Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove
deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pozdravljena, Kraljica

Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo
izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani
v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica,
svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.

O milostljiva, o dobrotljiva,
o sladka Devica Marija!

Magnifikat

Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje
v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost
svoje dekle,
glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse,
ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj
v naših potrebah,
temveč reši nas
vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica,
naša besednica!
S svojim Sinom na spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči!

Hvaljen, Gospod

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov,
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih,
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov,
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje,
kakor je obljubil očetom,
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu. našemu očetu,
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
In ti, dete, boš prerok Najvišjega,
pojdeš namreč pred Gospodom,
pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika,
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju
Vsemogočnega
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci,
in naravnal na pot miru vse naše korake.
Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,
kKakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen.

Tebe, Boga, hvalimo

Tebe, Boga, hvalimo,
tebe, Gospoda, poveličujemo.
Tebe, večnega Očeta,
časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli,
tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi
neprenehoma prepevajo:
Svet, svet, svet si ti,

Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja
veličastva tvoje slave.

Tebe hvali
apostolov slavni zbor,

tebe prerokov
hvalevredno število,

tebe mučencev
sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji
slavi sveta Cerkev:

Očeta
neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina,
pravega in edinega;
in Svetega Duha
Tolažnika.


Ti, Kristus, Kralj veličastva,
ti si Očetov večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device,
da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti
in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici božji
v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit,
verujemo.

Tebe torej prosimo,
pridi na pomoč svojim služabnikom,
ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi
prišteti tvojim svetim.

Reši svoje ljudstvo
in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj
in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo
prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime
vekomaj.

Ohrani nas, Gospod,
ta dan brez greha,
usmili se nas,
usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja,
to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam,
naj ne bom osramočen nikoli.

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga Najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.

Sedmero ti darov deliš,
desnice prst Očetove,
obljubil tebe Oče je,
zgovorna moč apostolov.

Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

Pridi, pridi, Sveti Duh,

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvêtli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj. Amen.

Duša Kristusova, posveti me

Duša Kristusova, posveti me.
Telo Kristusovo, zveličaj me.
Kri Kristusova, napoji me.
Voda strani Kristusove, operi me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me.
O dobri Jezus, usliši me.
V svoje rane sprejmi me.
Od tebe se ločiti ne pusti me.
Pred hudim sovražnikom brani me.
Ob uri moje smrti pokliči me
in k tebi priti pusti me,
da bom s tvojimi svetniki hvalil te
na vekov veke. Amen.

Rožni venec

Molimo Zdrava Marija, ko izgovorimo Jezus, dodamo v vsakem od petih delov, ... ki... in to molitev ponovimo 10x

Vesele skrivnosti

(molimo v ponedeljek in soboto)

 • ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
 • … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
 • … ki si ga Devica rodila.
 • … ki si ga Devica v templju darovala.
 • … ki si ga Devica v templju našla.

Svetle skrivnosti

(molimo v četrtek)

 • ki je bil krščen v Jordanu.
 • … ki je v Kani naredil prvi čudež.
 • … ki je oznanjal božje kraljestvo in klical ljudi k spreobrnjenju.
 • … ki je na gori razodel svoje veličastvo.
 • … ki je postavil sveto evharistijo.

Žalostne skrivnosti

(molimo v torek in petek)

 • ki je za nas krvavi pot potil.
 • … ki je za nas bičan bil.
 • … ki je za nas s trnjem kronan bil.
 • … ki je za nas težki križ nesel.
 • … ki je za nas križan bil.

Častitljive skrivnosti

(molimo v sredo in nedeljo)

 • ki je od mrtvih vstal.
 • … ki je v nebesa šel.
 • … ki je Svetega Duha poslal.
 • … ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
 • … ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Kesanje

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil.
Žal mi je zato, ker sem z grehi zaslužil tvojo kazen.
Posebno pa mi je žal, ker sem razžalil tebe,
ki si moj najboljši Oče in vse ljubezni vreden.
Trdno sklenem, da te ne bom več žalil;
pomagaj mi po Gospodu našem Jezusu Kristusu. Amen.

B) OBRAZCI KATOLIŠKEGA NAUKA
(nazaj na Splošne molitve)

Obe zapovedi ljubezni (Mt 22,37-39)

Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem.

Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

 

Zlato pravilo (Mt 7,12)

Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!

Blagri (Mt 5,3-12)

 • Blagor ubogim v duhu,
 • kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
 • Blagor žalostnim,
 • kajti potolaženi bodo.
 • Blagor krotkim,
 • kajti deželo bodo podedovali.
 • Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
 • kajti nasičeni bodo.
 • Blagor usmiljenim,
 • kajti usmiljenje bodo dosegli.
 • Blagor čistim v srcu,
 • kajti Boga bodo gledali.
 • Blagor tistim, ki delajo za mir,
 • kajti imenovani bodo Božji sinovi.
 • Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
 • kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
 • Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.
 • Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.

 

Tri božje kreposti

 • vera
 • upanje
 • ljubezen

Štiri glavne kreposti

 • razumnost
 • pravičnost
 • srčnost
 • zmernost

 

Sedem darov Svetega Duha

 • dar modrosti
 • dar umnosti
 • dar svèta
 • dar moči
 • dar vednosti
 • dar pobožnosti
 • dar strahu božjega

 

Dvanajst sadov Svetega Duha

 • ljubezen
 • veselje
 • mir
 • potrpežljivost
 • velikodušnost
 • dobrota
 • dobrohotnost
 • krotkost
 • zvestoba
 • skromnost
 • vzdržnost
 • čistost

 

Pet cerkvenih zapovedi

 • 1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo  posvečevanje teh dni.
 • 2. Spovej se svojih grehov in prejmi zakrament sprave vsaj enkrat na leto.
 • 3. Prejmi zakrament evharistije vsaj o veliki noči.
 • 4. Zdrži se uživanja mesa in upoštevaj post v dnevih, ki jih je Cerkev določila.
 • 5. Podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah po svojih zmožnostih.

Sedem telesnih del usmiljenja

 • lačne nasičevati
 • žejne napajati
 • popotnike sprejemati
 • nage oblačiti
 • bolnike obiskovati
 • jetnike reševati
 • mrliče pokopavati

 

Sedem duhovnih del usmiljenja

 • grešnike svariti
 • nevedne učiti
 • dvomljivcem prav svetovati
 • žalostne tolažiti
 • krivico voljno trpeti
 • žaljivcem iz srca odpustiti
 • za žive in mrtve Boga prositi

 

Sedem glavnih grehov

 • napuh
 • lakomnost
 • nečistost
 • nevoščljivost
 • požrešnost
 • jeza
 • lenoba

 

Štiri poslednje reči

 • smrt
 • sodba
 • pekel
 • nebesa

 

[Katekizem 4/4.del - Molitev za vsak dan. Splošne molitve. Obrazci katoliškega nauka]


* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*[-] [+]